Forecasts - Reykjanesviti

Sat 2.07
14 GMT 11°   NNW 8
Cloud cover: 20%
15 GMT 11°   NW 8
Cloud cover: 50%
16 GMT 11°   NW 9
Cloud cover: 20%
17 GMT 10°   NW 8
Cloud cover: 100%
18 GMT 10°   NW 8
Cloud cover: 100%
19 GMT 10°   NW 8
Cloud cover: 100%
20 GMT 10°   NW 8
Cloud cover: 50%
21 GMT 10°   NW 8
Cloud cover: 30%
22 GMT 9°   NW 7
Cloud cover: 50%
23 GMT 9°   NW 7
Cloud cover: 90%
Sun 3.07
00 GMT 8°   NW 7
Cloud cover: 80%
01 GMT 8°   NW 6
Cloud cover: 100%
02 GMT 8°   NNW 7
Cloud cover: 100%
03 GMT 8°   NNW 7
Cloud cover: 100%
04 GMT 9°   NW 7
Cloud cover: 100%
05 GMT 9°   NNW 7
Cloud cover: 100%
06 GMT 9°   NNW 7
Cloud cover: 90%
07 GMT 10°   NNW 7
Cloud cover: 100%
08 GMT 10°   NNW 8
Cloud cover: 100%
09 GMT 10°   N 8
Cloud cover: 100%
10 GMT 11°   N 8
Cloud cover: 100%
11 GMT 10°   NNW 8
Cloud cover: 100%
12 GMT 9°   NNW 10
Cloud cover: 100%
13 GMT 10°   NNW 11
Cloud cover: 100%
14 GMT 10°   NNW 11
Cloud cover: 100%
15 GMT 10°   NNW 10
Cloud cover: 100%
16 GMT 10°   NNW 11
Cloud cover: 100%
17 GMT 10°   NNW 12
Cloud cover: 100%
18 GMT 10°   NNW 12
Cloud cover: 90%
19 GMT 9°   NNW 12
Cloud cover: 10%
20 GMT 9°   NNW 12
Cloud cover: 50%
21 GMT 8°   NNW 12
Cloud cover: 30%
22 GMT 8°   NNW 12
Cloud cover: 70%
23 GMT 8°   NNW 11
Cloud cover: 10%
Mon 4.07
00 GMT 8°   NW 10
Cloud cover: 10%
01 GMT 8°   NW 10
Cloud cover: 20%
02 GMT 8°   NNW 10
Cloud cover: 10%
03 GMT 8°   NNW 9
Cloud cover: 0%
04 GMT 8°   NNW 9
Cloud cover: 0%
05 GMT 8°   NNW 8
Cloud cover: 0%
06 GMT 8°   NNW 7
Cloud cover: 0%
07 GMT 9°   NNW 6
Cloud cover: 20%
08 GMT 10°   NNW 6
Cloud cover: 80%
09 GMT 10°   NNW 5
Cloud cover: 90%
10 GMT 10°   NW 6
Cloud cover: 30%
11 GMT 10°   NW 5
Cloud cover: 0%
12 GMT 10°   NW 5
Cloud cover: 10%
13 GMT 10°   NW 5
Cloud cover: 70%
14 GMT 10°   NW 5
Cloud cover: 70%
15 GMT 11°   NW 6
Cloud cover: 0%
16 GMT 11°   NW 5
Cloud cover: 60%
17 GMT 11°   NW 5
Cloud cover: 0%
18 GMT 10°   NW 4
Cloud cover: 0%
19 GMT 10°   WNW 4
Cloud cover: 0%
20 GMT 10°   WNW 4
Cloud cover: 70%
21 GMT 10°   WNW 3
Cloud cover: 0%
22 GMT 9°   NW 3
Cloud cover: 90%
23 GMT 9°   WNW 3
Cloud cover: 100%
Tue 5.07
00 GMT 9°   NW 2
Cloud cover: 100%
03 GMT 9°   SSW 1
Cloud cover: 100%
06 GMT 9°   SE 3
Cloud cover: 100%
09 GMT 11°   SE 4
Cloud cover: 100%
12 GMT 11°   SW 2
Cloud cover: 100%
15 GMT 11°   SW 2
Cloud cover: 100%
18 GMT 11°   W 2
Cloud cover: 100%
21 GMT 10°   WSW 2
Cloud cover: 100%
Wed 6.07
00 GMT 10°   WSW 3
Cloud cover: 100%
03 GMT 10°   WNW 2
Cloud cover: 100%
06 GMT 10°   SSW 1
Cloud cover: 100%
09 GMT 12°   SSE 4
Cloud cover: 100%
12 GMT 12°   SSE 7
Cloud cover: 100%
15 GMT 12°   S 9
Cloud cover: 100%
18 GMT 12°   SW 10
Cloud cover: 100%
21 GMT 11°   SW 7
Cloud cover: 100%
Thu 7.07
00 GMT 10°   SW 8
Cloud cover: 100%
03 GMT 10°   SSW 6
Cloud cover: 100%
06 GMT 10°   SW 7
Cloud cover: 100%
09 GMT 10°   WSW 9
Cloud cover: 100%
12 GMT 11°   WSW 8
Cloud cover: 100%
15 GMT 11°   SW 9
Cloud cover: 100%
18 GMT 10°   SW 7
Cloud cover: 100%
21 GMT 10°   SW 9
Cloud cover: 100%
Fri 8.07
00 GMT 9°   SW 9
Cloud cover: 100%
06 GMT 10°   SW 10
Cloud cover: 100%
12 GMT 11°   SW 11
Cloud cover: 60%
18 GMT 11°   SW 10
Cloud cover: 60%
Sat 9.07
00 GMT 10°   SW 10
Cloud cover: 100%
06 GMT 10°   S 4
Cloud cover: 100%
12 GMT 12°   ESE 10
Cloud cover: 100%
18 GMT 12°   E 5
Cloud cover: 100%
Sun 10.07
00 GMT 10°   ENE 9
Cloud cover: 100%
06 GMT 10°   NNE 5
Cloud cover: 100%
12 GMT 11°   WNW 11
Cloud cover: 100%
18 GMT 10°   WNW 8
Cloud cover: 100%
Mon 11.07
00 GMT 9°   W 4
Cloud cover: 80%
06 GMT 9°   WSW 3
Cloud cover: 100%
12 GMT 10°   S 3
Cloud cover: 100%
18 GMT 10°   WSW 5
Cloud cover: 100%
Tue 12.07
00 GMT 9°   NW 6
Cloud cover: 100%

View observations for the station