Forecasts - Akureyri - Krossanesbraut

Sat 20.07
00 GMT 12°   NNW 2
Cloud cover: 100%
01 GMT 12°   NNW 2
Cloud cover: 100%
02 GMT 11°   NW 2
Cloud cover: 100%
03 GMT 10°   NW 2
Cloud cover: 100%
04 GMT 10°   NNW 2
Cloud cover: 100%
05 GMT 10°   NNW 1
Cloud cover: 100%
06 GMT 10°   ENE 1
Cloud cover: 80%
07 GMT 10°   ENE 2
Cloud cover: 70%
08 GMT 10°   NE 3
Cloud cover: 100%
09 GMT 10°   NNE 2
Cloud cover: 100%
10 GMT 9°   N 1
Cloud cover: 100%
11 GMT 10°   NE 1
Cloud cover: 100%
12 GMT 10°   NNE 2
Cloud cover: 90%
13 GMT 10°   NE 3
Cloud cover: 100%
14 GMT 10°   NE 3
Cloud cover: 60%
15 GMT 11°   NNE 4
Cloud cover: 100%
16 GMT 11°   NNE 4
Cloud cover: 30%
17 GMT 11°   NNE 4
Cloud cover: 90%
18 GMT 11°   NNE 4
Cloud cover: 100%
19 GMT 11°   NNE 4
Cloud cover: 100%
20 GMT 10°   NNE 4
Cloud cover: 100%
21 GMT 10°   NNE 4
Cloud cover: 100%
22 GMT 10°   NNE 3
Cloud cover: 100%
23 GMT 10°   N 2
Cloud cover: 100%
Sun 21.07
00 GMT 10°   NNE 2
Cloud cover: 100%
01 GMT 10°   NNE 2
Cloud cover: 100%
02 GMT 10°   NW 1
Cloud cover: 100%
03 GMT 9°   WNW 2
Cloud cover: 100%
04 GMT 8°   NNW 2
Cloud cover: 100%
05 GMT 8°   NNW 2
Cloud cover: 100%
06 GMT 8°   NNW 2
Cloud cover: 100%
07 GMT 8°   NNW 2
Cloud cover: 100%
08 GMT 8°   N 2
Cloud cover: 100%
09 GMT 8°   NNW 2
Cloud cover: 100%
10 GMT 7°   NNW 2
Cloud cover: 100%
11 GMT 7°   NNW 2
Cloud cover: 100%
12 GMT 7°   N 2
Cloud cover: 100%
13 GMT 8°   NNE 2
Cloud cover: 100%
14 GMT 8°   N 2
Cloud cover: 100%
15 GMT 9°   N 2
Cloud cover: 100%
16 GMT 8°   NNE 3
Cloud cover: 100%
17 GMT 7°   NNE 5
Cloud cover: 100%
18 GMT 7°   NNE 5
Cloud cover: 100%
19 GMT 7°   NNE 6
Cloud cover: 100%
20 GMT 7°   N 6
Cloud cover: 100%
21 GMT 6°   NNE 4
Cloud cover: 100%
22 GMT 6°   ENE 3
Cloud cover: 100%
23 GMT 7°   ENE 2
Cloud cover: 100%
Mon 22.07
00 GMT 9°   W 8
Cloud cover: 100%
01 GMT 8°   W 6
Cloud cover: 100%
02 GMT 8°   WNW 6
Cloud cover: 100%
03 GMT 7°   WNW 2
Cloud cover: 100%
04 GMT 8°   W 7
Cloud cover: 100%
05 GMT 8°   W 10
Cloud cover: 50%
06 GMT 9°   W 9
Cloud cover: 20%
07 GMT 10°   W 9
Cloud cover: 90%
08 GMT 11°   W 10
Cloud cover: 80%
09 GMT 10°   W 13
Cloud cover: 60%
10 GMT 10°   W 13
Cloud cover: 100%
11 GMT 10°   W 12
Cloud cover: 100%
12 GMT 10°   W 14
Cloud cover: 100%
13 GMT 10°   W 12
Cloud cover: 100%
14 GMT 10°   W 10
Cloud cover: 100%
15 GMT 11°   W 15
Cloud cover: 100%
16 GMT 11°   W 12
Cloud cover: 100%
17 GMT 11°   W 10
Cloud cover: 100%
18 GMT 11°   WSW 6
Cloud cover: 100%
19 GMT 11°   SSW 3
Cloud cover: 100%
20 GMT 12°   SW 5
Cloud cover: 60%
21 GMT 11°   SW 4
Cloud cover: 80%
Tue 23.07
00 GMT 10°   SSW 3
Cloud cover: 100%
03 GMT 11°   S 3
Cloud cover: 100%
06 GMT 11°   SSE 3
Cloud cover: 100%
09 GMT 12°   SW 4
Cloud cover: 70%
12 GMT 14°   SW 5
Cloud cover: 80%
15 GMT 14°   SSW 4
Cloud cover: 100%
18 GMT 14°   SSE 3
Cloud cover: 100%
21 GMT 13°   S 3
Cloud cover: 100%
Wed 24.07
00 GMT 13°   S 3
Cloud cover: 100%
03 GMT 12°   SSE 3
Cloud cover: 100%
06 GMT 12°   SSE 2
Cloud cover: 100%
09 GMT 13°   SE 2
Cloud cover: 100%
12 GMT 15°   SE 2
Cloud cover: 100%
15 GMT 17°   SSE 2
Cloud cover: 80%
18 GMT 16°   SSW 4
Cloud cover: 40%
21 GMT 15°   SSW 2
Cloud cover: 20%
Thu 25.07
00 GMT 12°   SSE 2
Cloud cover: 60%
03 GMT 10°   SSE 2
Cloud cover: 100%
06 GMT 11°   S 2
Cloud cover: 70%
09 GMT 14°   Calm
Cloud cover: 70%
12 GMT 15°   NE 2
Cloud cover: 70%
18 GMT 15°   NNW 2
Cloud cover: 80%
Fri 26.07
00 GMT 13°   N 1
Cloud cover: 80%
06 GMT 11°   Calm
Cloud cover: 100%
12 GMT 14°   N 1
Cloud cover: 90%
18 GMT 14°   NNW 1
Cloud cover: 40%
Sat 27.07
00 GMT 12°   Calm
Cloud cover: 20%
06 GMT 10°   Calm
Cloud cover: 100%
12 GMT 15°   ENE 1
Cloud cover: 40%
18 GMT 16°   NNW 2
Cloud cover: 80%
Sun 28.07
00 GMT 13°   Calm
Cloud cover: 20%
06 GMT 10°   SSE 3
Cloud cover: 100%
12 GMT 18°   SE 3
Cloud cover: 90%
18 GMT 20°   ESE 1
Cloud cover: 90%
Mon 29.07
00 GMT 15°   SSE 2
Cloud cover: 80%
06 GMT 12°   S 0
Cloud cover: 20%
12 GMT 17°   N 1
Cloud cover: 100%

View observations for the station