Forecasts - Akureyri - Krossanesbraut

Thu 18.04
20 GMT -2°   NNW 1
Cloud cover: 100%
21 GMT -2°   NNW 1
Cloud cover: 100%
22 GMT -2°   E 1
Cloud cover: 100%
23 GMT -2°   ESE 1
Cloud cover: 100%
Fri 19.04
00 GMT -2°   Calm
Cloud cover: 100%
01 GMT -2°   WSW 0
Cloud cover: 100%
02 GMT -3°   WSW 1
Cloud cover: 100%
03 GMT -4°   W 1
Cloud cover: 0%
04 GMT -4°   Calm
Cloud cover: 0%
05 GMT -5°   ESE 1
Cloud cover: 0%
06 GMT -5°   SW 1
Cloud cover: 0%
07 GMT -4°   SSW 1
Cloud cover: 0%
08 GMT -2°   S 2
Cloud cover: 90%
09 GMT -2°   SSE 2
Cloud cover: 100%
10 GMT -1°   ESE 1
Cloud cover: 90%
11 GMT -0°   SSE 1
Cloud cover: 100%
12 GMT 1°   ENE 2
Cloud cover: 100%
13 GMT 3°   ENE 2
Cloud cover: 100%
14 GMT 3°   SSE 2
Cloud cover: 100%
15 GMT 4°   SSW 3
Cloud cover: 100%
16 GMT 4°   WSW 2
Cloud cover: 100%
17 GMT 4°   ENE 3
Cloud cover: 100%
18 GMT 3°   ENE 3
Cloud cover: 100%
19 GMT 2°   SSE 2
Cloud cover: 100%
20 GMT 2°   S 3
Cloud cover: 100%
21 GMT 2°   S 3
Cloud cover: 100%
22 GMT 2°   S 4
Cloud cover: 100%
23 GMT 2°   SSE 7
Cloud cover: 100%
Sat 20.04
00 GMT 3°   SSE 5
Cloud cover: 100%
01 GMT 3°   SE 7
Cloud cover: 100%
02 GMT 3°   SE 6
Cloud cover: 100%
03 GMT 5°   ESE 5
Cloud cover: 100%
04 GMT 5°   ESE 6
Cloud cover: 100%
05 GMT 6°   ESE 6
Cloud cover: 100%
06 GMT 6°   SE 6
Cloud cover: 100%
07 GMT 6°   SE 5
Cloud cover: 100%
08 GMT 6°   SE 5
Cloud cover: 100%
09 GMT 7°   SE 5
Cloud cover: 100%
10 GMT 7°   SE 5
Cloud cover: 100%
11 GMT 9°   SE 4
Cloud cover: 100%
12 GMT 10°   SSE 3
Cloud cover: 100%
13 GMT 9°   SE 6
Cloud cover: 100%
14 GMT 9°   SE 4
Cloud cover: 100%
15 GMT 9°   S 5
Cloud cover: 100%
16 GMT 9°   S 8
Cloud cover: 100%
17 GMT 9°   S 8
Cloud cover: 100%
18 GMT 8°   SE 9
Cloud cover: 80%
19 GMT 8°   SE 8
Cloud cover: 100%
20 GMT 7°   SSE 11
Cloud cover: 100%
21 GMT 8°   ESE 10
Cloud cover: 100%
22 GMT 8°   E 10
Cloud cover: 100%
23 GMT 8°   ESE 6
Cloud cover: 100%
Sun 21.04
00 GMT 9°   S 5
Cloud cover: 100%
01 GMT 9°   S 10
Cloud cover: 100%
02 GMT 8°   SSW 10
Cloud cover: 100%
03 GMT 5°   WSW 12
Cloud cover: 100%
04 GMT 3°   WSW 13
Cloud cover: 0%
05 GMT 3°   SW 10
Cloud cover: 0%
06 GMT 3°   SW 10
Cloud cover: 0%
07 GMT 4°   SW 9
Cloud cover: 0%
08 GMT 4°   SW 13
Cloud cover: 0%
09 GMT 4°   WSW 14
Cloud cover: 0%
10 GMT 4°   WSW 12
Cloud cover: 0%
11 GMT 5°   WSW 13
Cloud cover: 0%
12 GMT 6°   WSW 12
Cloud cover: 0%
13 GMT 6°   WSW 10
Cloud cover: 0%
14 GMT 7°   SW 6
Cloud cover: 0%
15 GMT 7°   WSW 7
Cloud cover: 0%
18 GMT 7°   S 3
Cloud cover: 20%
21 GMT 6°   SSW 4
Cloud cover: 10%
Mon 22.04
00 GMT 4°   S 3
Cloud cover: 10%
03 GMT 3°   SSW 3
Cloud cover: 10%
06 GMT 2°   S 3
Cloud cover: 20%
09 GMT 6°   S 4
Cloud cover: 0%
12 GMT 8°   S 2
Cloud cover: 0%
15 GMT 10°   SSW 2
Cloud cover: 0%
18 GMT 10°   SW 2
Cloud cover: 0%
21 GMT 8°   SSW 1
Cloud cover: 0%
Tue 23.04
00 GMT 6°   SSW 1
Cloud cover: 0%
03 GMT 4°   SSW 1
Cloud cover: 30%
06 GMT 3°   SSW 1
Cloud cover: 40%
09 GMT 5°   S 1
Cloud cover: 50%
12 GMT 8°   Calm
Cloud cover: 50%
15 GMT 8°   E 1
Cloud cover: 60%
18 GMT 7°   ESE 1
Cloud cover: 100%
21 GMT 5°   SSE 1
Cloud cover: 100%
Wed 24.04
00 GMT 3°   S 1
Cloud cover: 90%
03 GMT 2°   S 2
Cloud cover: 90%
06 GMT 1°   S 2
Cloud cover: 0%
09 GMT 5°   SE 1
Cloud cover: 0%
12 GMT 7°   ESE 1
Cloud cover: 0%
18 GMT 7°   E 1
Cloud cover: 0%
Thu 25.04
00 GMT 3°   SSE 1
Cloud cover: 80%
06 GMT -1°   S 2
Cloud cover: 60%
12 GMT 5°   N 1
Cloud cover: 50%
18 GMT 5°   N 2
Cloud cover: 0%
Fri 26.04
00 GMT 2°   ENE 1
Cloud cover: 70%
06 GMT 2°   SSW 1
Cloud cover: 100%
12 GMT 3°   N 1
Cloud cover: 90%
18 GMT 4°   Calm
Cloud cover: 50%
Sat 27.04
00 GMT 4°   Calm
Cloud cover: 60%
06 GMT 1°   S 1
Cloud cover: 100%
12 GMT 4°   ENE 1
Cloud cover: 70%
18 GMT 5°   E 1
Cloud cover: 80%
Sun 28.04
00 GMT 5°   S 0
Cloud cover: 100%
06 GMT 2°   S 1
Cloud cover: 100%
12 GMT 7°   SSE 1
Cloud cover: 30%

View observations for the station